Profil

Naša firma ako už priamo vyplýva z obchodného názvu, DDD služby - odborné hubenie hmyzu a hlodavcov. Zaoberá sa:

  • DERATIZÁCIOU - ničenie hlodavcov
  • DEZINFEKCIOU - ničenie choroboplodných mikroorganizmov
  • DEZINSEKCIOU - ničenie obtiažneho hmyzu

Naše služby vykonávame podľa želania zákazníka i v mimopracovnom čase (v sobotu, v nedeľu, prípadne i v noci) - 24 hodinová pohotovosť na tel. č.: 036/741 2541, mobil: 0907/339310 . Práce vykonávame za veľmi výhodných finančných podmienok a v prípade dohody s Vami sme ochotní garantovať potlačenie nežiadúceho hmyzu a hlodavcov vo Vašich priestoroch počas celého roka.

Odborne vyškolení pracovníci našej firmy pracujú modernou technikou a využívajú pri týchto prácach vysoko účinné a osvedčené zahraničné materiály a chemické prípravky (Diacap, Empire, Ficam, Reslin, Kudos, K-Othrin, Aqua Py), samozrejme bez nežiadúcich účinkov a ohrozenia zdravia Vašich zamestnancov.