Črvotoč

Malý až veľký hmyz (od 1 mm do 15 cm) rozličného vzhľadu. Telo tvrdé. Prvý pár krídel premenný na tvrdé krovky, sú nelietacie. Druhy pár krídel je blanitý, zložený pod krovkami. Ústne ústroje sú hryzavé. Väčšina druhov je rastlinožravých resp. všežravých. Premena je dokonalá. Medzi chrobáky patrí najviac škodcov potravina skladových výrobkov. Škodia na obilovinách, múke a múčnych výrobkoch, strukovinách, tabaku, a iných rastlinných produktoch. Ďalej škodia na mäsových výrobkoch, koži a kožených výrobkoch, ničia múzejné zbierky. Poškodzujú drevo a drevené výrobky. Škodia larvy aj dospelé chrobáky.

Črvotočovité sú drobné chrobáky so štítom, ktorý im ako kapucňa prekrýva hlavu. Beznohé larvičky škodia v suchých substrátoch.