Mucha


Mucha domáca

Je najbežnejšou a nahojnejšou muchou v domácnostiach, potravinárskych prevádzkach, chove hospodárskych zvierat, obchodoch, skladoch. Veľkosť 7 – 8 mm, farba sivočierna, na hrudi má 4 pozdĺžne čierne pruhy. Ústne ústroje má lízavé. Samička kladie v jednej znáške 200 vajíčok. Vajíčka kladie do hnoja, menej často do hnijúcich odpadkov. Z vajíčok sa liahnu beznohé larvy, 2 x sa zvliekajú, za 7 – 8 dní sa zakuklia. Dospelé muchy sa liahnu podľa podmienok, za 3 dni až 5 mesiacov. Pri teplote 20 – 25°C prebehne celý vývoj cca za 1 týždeň. Mucha sa dožíva podľa teploty počasia 2 až 13 týždňov. Mucha prezimuje buď v štádiu larvy alebo kukly, vzácnejšie ako dospelá mucha. Mucha domáca obťažuje človeka, zvieratá a prenáša pasívne na povrchu tela alebo výkalmi infekčne choroby.


Bodavka maštaľná

Je podobná muche domácej, ma ale bodavo cicavé ústroje. Rozmnožujú sa v slamovom hnoji alebo hnijúcom rastlinnom odpade.


Mäsiarka obyčajná

Mäsiarka obyčajná dosahuje veľkosť 10-16 mm. Samička znáša živé larvy najčastejšie na mäso a na hnijúce látky organického pôvodu.


Slnivka izbová

Slnivka izbová, ktorej cikcakovité letecké exhibície môžete pozorovať v okolí lampy, si najradšej hovie v hnijúcom rastlinnom odpade, močovkových jamách a žumpách. Toto prostredie tiež považuje za ideálne pre svoje potomstvo.


Bzučivka obyčajná

Bzučivka obyčajná je čiernomodrá robustná mucha s kovovým leskom na zadočku. Hlava a oči sú červenkasté. Bzučivka obyčajná dosahuje veľkosť 10 mm. I ona môže prenášať široké spektrum pôvodcov infekčných nákaz. Vývoj trvá 2–3 týždne, samička kladie vajíčka do rozkladajúcich sa organických látok, ale tak tiež do rán.


Bzučivka zelená

Bzučivka zelená je stredne veľká mucha, prevážne kovovo zeleného alebo modrého zabarvenia. Lízavé ústne orgány, oči a krídla má dobre vyvinuté. Kladie vajíčka do rôzných hnijúcich látok živočišného pôvodu, napríklad mäsa alebo fekálií, kde se vyvíjajú larvy. Bzučivky sú prenášači patogénnych mikroorganizmov na ľudí i zvieratá. O liečebných účinkoch lariev Bzučivky zelenej vedeli už starí Egypťania.