Myš domová

Rozšírená je po celom svete a žije synantropným spôsobom života. Je nočným zvieraťom, dobre šplhá a pláva. V letnom období môže žiť aj vo voľnej prírode. Koncom leta sa sťahuje do budov, kde pržíva zimné obdobie. Dospelá myš domová má asi 9 cm dlhé telo a rovnako dlhý chvost. Má šedožltú farbu. Živí sa prevažne rastlinou potravou, hlavne semenami rastlín. V priaznivých podmienkach sa množí celý rok. Brezivosť trvá 19 – 21 dní. Vo vrhu má 5 – 6 mláďat. Mláďatá na 10. deň života sú osrstené, na 14 deň vidia a 25. deň sa samostatne živia. Dožíva sa 1 maximálne 2 rokov. Pohlavne dospievajú vo veku 2 – 3 mesiacov. Myš domová žije v spoločenstvách a každé spoločenstvo ovláda určitý priestor. Má celkom malé nároky na veľkosť plochy obývaného priestoru. Ak má dostatok potravy, jej životný priestor nie je väčší ako 5 m/2, preto sa ťažko ničí hlavne v obytných skladoch. Ak vlhkosť potravy presahuje 15%, môže žiť a množiť sa bez pitia vody. Prechádza cez otvory väčšie ako 6 mm. Myš je odolnejšia voči rodenticídnym prípravkom ako potkan hnedý.