Šváb hnedopásavý

Veľkosť 10-14 mm. Podobá sa na Rusa domového. Na hrudnom štíte má jede tmavý pás, tmavé pásy na krídlach. Vyskytuje sa v izbách, nie v kuchyniach. Ukrýva sa v skriniach. Má averziu k lapačom. Zatiaľ bol viackrát zistený výskyt v ČR.